Strategijom do:

Najbolji u klasi proizvoda

Uključeni u budućnost

Razvoj proizvodnje u narednom periodu ići će u pravcu uvođenja novih proizvodnih programa koji predstavljaju određene tehnološke dopune i zaokruženje postojećih programa.

 

BRIŽ će nastojati da se i dalje razvija kao nosilac visokog stepena prerade i finalizacije u oblasti prehrane, sa još većom orijentacijom na nove programe i kvalitetne proizvode prema zahtjevima tržišta.